Domeniile de expertiza sustinute de realizarile si experienta dobandita in peste 10 ani de activitate, acopera atat activitatea organizatiilor nonguvernamentale, detinand o buna cunoastere a domeniu, cat si activitatile comerciale de prestari servicii si productie in diverse industrii specifice.

Serviciile asigurate sunt personalizate si adaptate cerintelor fiecarui beneficiar, la baza procesului fiind principiul “Fapte nu vorbe”, materializat in permanenta in masuri concrete si aplicate, cu monitorizarea permanenta a rezultatelor obtinute. Varietatea serviciilor de consultanta acopera o plaja extinsa indiferent de domeniul de activitate al beneficiarului, pornind de la domeniul fundrising-ului si atragerii de finantari (elaborare cereri de finantare fonduri nerambursabile, management implementare proiecte), managementul organizaţiilor/operaţiunilor, audit si asistenta fiscala (Business Process Re-engineering – BPR, analize financiare, strategii de dezvoltare, identificare pericole si oportunitati, elaborare planuri de afaceri, studii de fezabilitate, elaborare de studii şi strategii de crestere a vanzarilor, promovare si marketing, managementul relaţiilor cu clienţii/furnizori – CRM, managementul restructurării / reducerii costurilor şi al activităţilor de achiziţie /furnizare), managementul resurselor umane (evaluarea personalului, training-uri instruiri si calificarea personalului, asistenta in schimbarea organizationala, teambuilding-uri), consultanţă în Tehnologia Informaţiei, externalizarea proceselor de afaceri, implementarea Sistemului de Control Intern Managerial si SMQ, Managementul riscurilor, etc., cu scopul obtinerii unei creşteri substanţiale a performanţei activitaţii.